Thực hiện kh chi bộ. Hôm nay ngày 29/10/2016. Chi bộ trường TH Tam DỊ số 2 tổ chức sinh hoạt chi bộ - kiểm điểm đảng viên năm 2016. Về dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ có: Đ/c Nguyễn Đức Trung ( Đảng ủy viên - CHủ tịch HNDTT xã Tam Dị Về dự sinh hoạt chi bộ có toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ.
 

TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT CHI BỘ

Đ/C VŨ TRÍ HÙNG ( BTCB ) CHỦ TRÌ BUỔI SINH HOẠT CHI BỘ

Đ/C PHAN THỊ HỒNG OANH ( CHI ỦY VIÊN ) PHÁT BIỂU Ý KIẾN 

 

Nguồn tin: TIN TỪ CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG