Trường tiểu học Tam Dị số 1 nằm ở trung tâm xã Tam Dị huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, là một trong những ngôi trường có mặt sớm nhất trong hệ thống giáo dục huyện Lục Nam.

SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRƯỜNG  TIỂU HỌC TAM DỊ SỐ 1

TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY 

            Trường tiểu học Tam Dị số 1 nằm ở trung tâm xã Tam Dị huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang, là một trong những ngôi  trường có mặt sớm nhất trong hệ thống giáo dục huyện Lục Nam. Sau khi hòa bình lặp lại đất nước ta vừa thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch “ Diệt giặc dốt”, ngôi trường được ra đời dành riêng cho con em thuộc xã Tam Dị và một số học sinh xã bạn,ban đầu trường mang tên Lê Bảo Tịnh được hình thành tại khu nhà chung thuộc nhà thờ thôn Đại Lãm xã Tam Dị và do một số thầy giáo dạy theo  hệ thống dân lập.

            Đến năm 1957 trường đổi tên thành trường cấp 1 xã Tam Dị. Do thầy Dương Văn Tộ quê ở Yên Sơn làm Hiệu trưởng.

            Từ năm 1957- 1960 trường cấp 1 Tam Dị  do thầy Dương Quang Huy quê ở Hiệp Hòa làm Hiệu trưởng, thời điểm này nhà trường lớn hơn để học sinh của 3 xã Tam Dị,Bảo Đài và Tân Lập (nay thuộc Đông Phú) học tập.

            Từ năm 1960 – 1966 trường cấp 1 Tam Dị do thầy Nguyễn Ngọc Bính quê ở

Bắc Lũng làm Hiệu trưởng.

            Từ năm 1966 -1968 do thầy Nguyễn Ngọc Phan quê ở Lạng Giang làm Hiệu trưởng.

            Từ năm 1968 – 1971 thầy Bùi Chuẩn quê ở Bảo Sơn làm Hiệu trưởng.

            Từ năm 1971 – 1972 do thầy  Lê Văn Nhẩm quê ở  Tam Dị làm Hiệu trưởng.

Trong thời kỳ chiến tranh chống đế quốc Mỹ  sâm lược nhà trường đã phải sơ tán di chuyển địa điểm trường để đảm bảo cho học sinh học tập. Đến năm 1972 nhà trường sáp nhập với trường cấp 2 mang tên trường cấp 1-2 Tam Dị.

            Từ năm 1972 – 1974 do thầy  Nguyễn Ngọc Phạn  làm Hiệu trưởng.

            Từ năm 1974 – 1977 do thầy  Đoàn Hữu Phước quê ở  Đông Phú làm Hiệu trưởng.

            Từ năm 1979 – 1984 do thầy  Lê Văn Nhẩm  làm Hiệu trưởng.

Đến năm 1997 theo Quyết định 1177/QĐ ngày 15/9/1997 nhà trường đã được tách thành trường  tiểu học Tam Dị số 1, với diện tích 4012m2. Học sinh chủ yếu tập chung của bốn thôn: Thanh Giã, Đông Thịnh, Đại Lãm và Phạm Kha.

            Năm 2000 – 2001  thầy  Nguyễn Khắch Điệp làm Hiệu trưởng.

            Năm 2001 – 2012  thầy  Thân Văn Nam làm Hiệu trưởng.

            Từ tháng 7/2012 đến tháng 9/2015 do thầy Trương Đình Hiền làm Hiệu trưởng.

            Từ tháng 9/2015 đến nay do thầy Trần Quốc Khánh đảm nhiệm chức Hiệu trưởng.

Mặc dù từ khi trường được thành lập đến nay, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp lãnh đạo đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân địa phương, chất lượng giáo dục nhà trường có nhiều chuyển biến. Nhiều thế hệ học sinh nhà trường đã trưởng thành. Về CSVC nhà trường dần được ổn định và kiên cố. Trường đã đạt chuẩn mức độ I lần thứ 2 tháng 8/2012. Trong những năm gần đây trường luôn đạt trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.